รวมคลิปความรู้จากยูทูป เพื่อต้องการเผยแพร่ให้ข้อคิด ความรู้ แก่บุคลากรและนักศึกษา อาทิ
ข้อคิดดีๆ - Jack Ma
ความสุขสร้างเองได้ - แดน บิลล์เกต
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 - รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศส
Ideas For Thai Education - ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
Ideas For Thai Education - กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
Ideas For Thai Education - วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
คำเดียวเปลี่ยนชีวิต - วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นต้น