ข้อแนะนำในการส่งเกรดนักศึกษา

1.แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox,และ Internet explorer(สำหรับIE ต้องเป็นเวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป)

2.เมื่อเข้าระบบบริการบุคลากรแล้วแนะนำก่อนที่จะใส่ Username ให้เลือกภาษาเป็น ไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.035-241196 หรือ หมายเลขภายใน 1700 กองบริการการศึกษา