ทำความรู้จัก GoogleAppForeducation  GoogleDoc
 Google Calendar (1/2)  Google Calendar (2/2)
 Google Sites (1/2)  Google Sites (2/2)
 Google form (1/2)  Google form (2/2)
 เรียนรู้การใช้ Google Classroom Feature
ขอบคุณวีดีโอดีดีจาก:
https://www.youtube.com/channel/UCPDiRARwGnC2-nrIz5zxuJw
https://www.youtube.com/channel/UChEf6led2IVBMIqeKGM60Zw