วันที่ 6 มีนาคม 2556

ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

พระภิกษุนวกะราชภัฏ 999 รูป จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

 

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ค่ายเกาหลีสัมพันธ์

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ

 

วันที่ 23 มกราคม 2560

แถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28

 

วันที่ 25 มกราคม 2560

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

 

วันที่ 20 มกราคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

 

วันที่ 16 มกราคม 

วันครุวิชาการ ครั้งที่ 5 “ตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู”

 

 

วันที่ 16 มกราคม 2560

พิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง วัคครู

 

 

วันที่ 12 มกราคม 2560

สถาบันอยุธนาศึกษาจัดพิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

 

วันที่ 6 มหราคม 2560

พิธีทำบุญ ฝ่ายยานพาหนะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

 

วันที่ 6 มหราคม 2560

พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

 

วันที่ 4 มกราคม 2560

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 

วันที่ 4 มกราคม 2560

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

วันที่ 4 มกราคม 2560

กราบนมัสการถวายของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

 

ภาพกิจกรรมปี 2559