ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2560(งานบริหารงานบุคคล 2/12/60)

ประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(งานบริหารงานบุคคล 29/11/60)