รับสมัครสมาชิกวงขับร้องประสานเสียง"โสนคอรัส" แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา...นะครับ

กิจกรรม : 

สมาชิกวง ขับร้องประสานเสียง"โสนคอรัส" จะมีการฝึกซ้อมวงฯ ในทุกๆวันพุธ

โดยจะมีการฝึกทักษะของจังหวะ  การฟัง  และร้องเพลงในทุกๆ วันพุธ เวลา 13.30-15.30 น  โดยจะมีคณาจารย์ และวิทยากรมาช่วยฝึกทักษะ การร้องเพลงให้กับสมาชิก

สถานที่ในการฝึกซ้อม วงขับร้องประสานเสียง : ตึก 13 ชั้น 2

ซึ่งวัตถุประสงค์  

1.เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.เพื่อการพัฒนาทักษะการร้องเพลง การแสดงในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

3.และจากข้อ1,ข้อ2 เพื่อมีประสบการณ์ตรงในการร้องเพลง และการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะของนักศึกษามหาวิทยาลัย

4. เพื่อโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถในเวทีต่างๆ  ตลอดถึงประสบการณ์วิชาชีพ จากความรู้ความสามารถในการร้องเพลง

จึงอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้สนใจมาเข้าร่วมในกิจกรรมการฝึกซ้อมของ วงขับร้องประสานเสียง"โสนคอรัส" 

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจและ

คณาจารย์ ตลอดถึงบุคลากรที่สนใจรักในการร้องเพลง  และกิจกรรมจิตอาสา ที่ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สนใจติดต่อขอเป็นสมาชิกได้นะครับ

....วิธีการง่ายนิดเดียวครับ

....วันพุธนี้มาเริ่มกิจกรรมได้เลยครับ  

อาจารที่ปรึกษา : 

ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร (อ.ใบไม้)  094-519-1565 และ คณาจารย์ในสาขาดนตรีสากล

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ