กำหนดการการประกวดโครงกำรออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจำปีงบประมาณ  2561 

รายละเอียดโครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจำปีงบประมาณ 2561 

ตารางกิจกรรมโครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU Post Office Software Competition 

ใบสมัครร่วมแข่งขัน 

ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการออกแบบ ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จ้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จัด"โครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจําปีงบประมาณ 2561"
ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์
นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมรับ-ส่งพัสดุ 
โดยรับสมัครทีมผู้พัฒนาโปรแกรมจำนวน 1-3 คนต่อทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน 
เริ่มรับสมัครวันที่   1 กุมภาพันธ์ 2561  -  10 กุมภาพันธ์  2561 ส่งข้อเสนอโครงการ 20 กุมภาพันธ์ 2561
และแข่งขันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องอินทนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรค่ะ
ส่งใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือ e-mail :