รายละเอียดโครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจำปีงบประมาณ 2561 

ตารางกิจกรรมโครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU Post Office Software Competition 

ใบสมัครร่วมแข่งขัน 

ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการออกแบบ ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จ้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จัด"โครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจําปีงบประมาณ 2561"
ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์
นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมรับ-ส่งพัสดุ 
โดยรับสมัครทีมผู้พัฒนาโปรแกรมจำนวน 1-3 คนต่อทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน 
เริ่มรับสมัครวันที่   1 กุมภาพันธ์ 2561  -  10 กุมภาพันธ์  2561 ส่งข้อเสนอโครงการ 20 กุมภาพันธ์ 2561
และแข่งขันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องอินทนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรค่ะ
ส่งใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือ e-mail :