วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
2017-09-20 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3 ข่าวร่วมงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-22 08:48:52
2017-09-20 ประกวดดาเดือนคณะครุศาสตร์ รอบความสามารถ ข่าวทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมสวนะ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-22 08:48:26
2017-09-20 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประกวดมารยาทไทย ข่าวสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-22 08:47:40
2017-09-19 สวพ. ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ร่วมกับนายกรัฐมนตรี และข่าวความเป็นอิสระและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น.
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-22 08:46:35
2017-09-15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาค ก. ประจาปี 2560
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-22 08:45:39
2017-09-14 ข่าวต้อนรับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ข่าวบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นในบทบาทของพัฒนาชุมชน”
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-16 11:58:11
2017-09-13 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มองค์พระชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-16 10:26:14
2017-09-12 ข่าวสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมถ่ายรายการคุณนายจ่ายตลาด ข่าวประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-16 10:22:47
2017-09-11 สำนักวิทยบริการเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์-ดอกโสน ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมชี้แจงความโปร่งใส
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-12 20:30:21
2017-09-03 ข่าวงานเลี้ยงเกษียณ รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ข่าวหลักสูตรอบรมช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน และพิธีมอบดาวผู้ผ่านการอบรม
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-06 09:00:11
2017-09-04 ข่าวบริจาคโลหิต ข่าวพิธีปิดโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-05 11:05:18
2017-08-29 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Asia Euro University (AEU),Kingdom of Cambodiaสำนักวิทยาบริการฯ บริการห้องสมุดมนุษย์ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-05 11:04:27
2017-08-30 แสดงวิสัยทัศน์สรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-09-01 15:07:55
2017-08-29 การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-29 13:58:39
2017-08-29 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ข่าวอบรมเรื่องวินับและจรรยาบรรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-29 13:58:03
2017-08-23 สถาบันวิจัยจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 23-25 ส.ค60
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-28 05:58:09
2017-08-23 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมพัฒนาบุคลากร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร” และบริการเชิงรุก
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-28 05:57:27
2017-08-21 ข่าวคณะมนุษยศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษา ข่าวโรงเรียนสาธิตจัดกีฬาสีภายใน
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-28 05:55:49
2017-08-04 ข่าวคณะวิทยาการจัดการ ร่วมใจรับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ ข่าวปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ภาคพิเศษ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-21 16:07:27
2017-08-21 แสดงวิสัยทัศน์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานเทศ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-21 15:48:41
2017-08-18 ลงนามสัญญาดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-21 09:30:32
2017-08-20 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการ พบปะผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-21 09:29:27
2017-08-17 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ข่าวพิธีวางพานพุ่มงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-21 09:28:28
2017-08-15 พิธีบวงทรวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ข่าวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-21 09:19:44
2017-08-11 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย / มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน จ.สกลนคร
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-11 12:31:48
2017-08-04 การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-04 15:53:22
2017-08-02 ข่าวโรงเรียนสาธิตมัธยม สร้างเสริมสุนทรียภาพทัศนศิลป์ข่าวผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 2
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-03 10:28:42
2017-08-02 ข่าวคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM เยี่ยมชมบอร์ด KM ข่าวร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวสกลนคร
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-02 15:21:38
2017-07-31 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-02 05:48:38
2017-07-31 ข่าวมอบคอมพิวเตอร์ข่าวอบรมความรู้อยุธยาศึกษา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-08-02 05:47:57

หน้าที่ : 123

Next Last