วันที่ หัวข้อข่าว ดาวน์โหลดไฟล์
0000-00-00 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตำรา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-05 08:01:09
2017-11-30 ประชุมประชาคม พื้นที่ชุมชนบ้านลาว อ.ไชโย จ.อ่างทอง
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-12-05 08:00:48
2017-11-20 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-22 11:58:16
2017-11-20 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกกรรมการประจำสำนักวิทยฯ,สถาบันอยุธยาศึกษาอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-22 11:57:51
2017-11-15 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์,สำนักวิทยบริการฯ อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-16 14:29:03
2017-11-15 ARU พบครูแนะแนว
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-16 14:28:41
2017-11-14 สภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-14 14:33:05
2017-11-07 คณะวิทยาการจัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-07 10:59:38
2017-11-03 คณะวิทยาศาสตร์ฯ สืบสานประเพณีลอยกระทง
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-07 10:57:38
2017-11-02 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรภาครัฐสู่ประเทศไทย 4.0
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-11-07 10:57:18
2017-10-30 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ติวสอบศิษย์เก่าสอบเข้ารับราชการ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-30 19:15:47
2017-10-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ข่าวสำนักวิทยบริการฯ บริการเชิงรุก
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-30 19:14:38
2017-10-24 ประชุมจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน สายสนับสนุนวิชาการ ข่าวสถาบันวิจัยร่วมงาน 100 ปี สถาบันวิชาชีพ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-30 19:13:58
2017-10-20 ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข่าวสาขาวิชาการท่องเที่ยวต้อนรับเยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-20 16:19:33
2017-10-18 ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข่าวห้องสมุดบริการเชิงรุก
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-19 11:49:46
2017-10-17 นักศึกษาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลคนจิตอาสา ข่าวซ่อมหนังสือ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-19 11:48:56
2017-10-12 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำบุญตักบาตร ครบรอบ 1 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-14 09:17:23
2017-10-11 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน บูรณาการความรู้...สู่สูงวัยแข็งแรง
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-14 09:16:47
2017-10-10 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นักศึกษาร่วมทำดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-14 09:16:01
2017-10-04 เลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย์ สำนักวิทยบริการแนะนำการให้บริการ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-10 15:41:11
2017-10-04 ประชุมคณาจารย์ นักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-10 15:40:04
2017-10-03 รับรางวัล“วัฒนคุณาธร”จากกระทรวงวัฒนธรรม ข่าวคัดเลือกประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-10 15:38:45
2017-10-01 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:51:26
2017-10-01 ร่วมงานแถลงข่าว “ไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณี สองวัฒนธรรม” สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:50:30
2017-09-29 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เต้นซุมบ้า โยคะ ทุกวันพฤหัสบดี
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:49:49
2017-09-29 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ศึกษาดูงานตันแลนด์
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:48:59
2017-09-29 นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนปฐมวัย สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สักการะวันพระบิดาแห่งการแพทย์ พิธีมอบเสื้อกาวน์
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:48:26
2017-09-29 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:47:42
2017-09-29 สถาบันวิจัยและพัฒนาทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ อธิการบดีร่วมงานครบรอบ 125 ปี วันสถาปนาฝึกหัดครูไทย
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:47:00
2017-09-29 คัดเลือก Freshy Day HUSO 2017 ประกวดดาว - เดือน และดาวเทียม สถาบันวิจัยประชุมคณบดีเตรียมจัดอบรมโครงการเขียนบทความ
โดย : admin แก้ไขเมื่อ : 2017-10-02 09:46:08

หน้าที่ : 1234

Next Last